λυρᾶν

λυρᾶν
λύρα
lyre
fem gen pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • λύραν — λύρᾱν , λύρα lyre fem acc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Подобен — (греч. προσόμοιον очень сходное, весьма похожее; часто в форме мн.ч. προσόμοια подобны) в византийском и русском православном богослужении пение на основе мелодической (в византийском мелодико ритмической) модели. Эта модель по гречески… …   Википедия

  • Terpsichore — TERPSICHŎRE, es, Gr. Τερψιχόρη, ης, Jupiters und der Mnemosyne Tochter, eine von den neun Musen. Apollod. l. I. c. 14. Sie hat ihren Namen, nach einigen, daher, daß sie ihre Liebhaber mit denen Gütern vergnüget, die von der Gelehrsamkeit… …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • гоусли — ГОУСЛ|И (41), ИИ с. мн. Гусли: възмѣте сопѣли. бубны и гусли. и ѹдарѩите. ЛЛ 1377, 65 (1074); | о любом струнном музыкальном инструменте: горе съ гѹсльми и свирѣльми вино пиюще. (κιθάρας) КЕ XII, 80б; пити˫а обнощьна˫а. съ гѹсльми. и свирѣльми.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Самбика — Самбика, самбука (греч. σαμβύκη, лат. sambuca) древнегреческий струнный щипковый инструмент типа треугольной арфы, вероятно, завезённый в Грецию с Ближнего Востока. Большинство авторов описывают самбику как инструмент небольшого размера с… …   Википедия

  • BARBITOS — apud Horat. l. 1. Carm. od. 1. v. 34. Lesboum refugis tendere barbiton: Instrumentum Lyricum, quod tribus tendebatur chordis, quô multum usa Sappho et Alcaeus. Sonus ei exstitit gravis et aptus Doriis: quocirca Pollux etiam βαρύμιτον dictum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CADAVERUM Cura — apud Romanos Graecosque. Corpus defuncti, postquam sollenni ritu oculi eius clausi essent, per intervalla conclamabatur primo, quod apud Graecos fiebat magnô aeneorum vasorum fragore, an ad Lemures Furiasque accendas, an ad iacentem, si forte… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PARIS — I. PARIS Rex Galliae, annô fere ante Romam conditam 660. Hic urbem Parisiensem, omnium florentissimam condidit, ac de suo nomine vocavit, Maneth. et Ann. in Comment. eiusdem. II. PARIS Vide quoque Alecander, Iohannes, Iulius, Matibaeus. III.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • VENABULUM — hasta erat oblongior, quâ ferae incurrentes excipiebantur. Plin. l. 1. Ep. 6. Apros tres, et quidem pulcherrimos cepit, ipse? inquis, ipse, non tamen ut omnino ab inertia mea discederem. Ad retia sedebam. Erant in proximo non Venabulum aut lancea …   Hofmann J. Lexicon universale

  • διαψάλλω — (Α) 1. επιτατικό τού ψάλλω* 2. (με αιτ.) δοκιμάζω ένα όργανο προτού παίξω δημόσια («οὔτε κιθαρῳδὸς εἰς μέσον ἔρχεται πρὶν καἰ σχολῇ διαψήλῃ τὴν λύραν», Ιμέριος) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”